Motie: Geef Thor de ruimte

📣📣 NEWSFLASH! ⚓🚢
Gisteren is er in de gemeenteraad van Delft gesproken over een belangrijke motie voor de toekomst van ons clubhuis ‘De Voorwaarts’ en Thor, naar aanleiding van de bestemmingsplan wijziging van Schieoevers Noord.

De motie “Geef Thor de ruimte” is geschreven door Hart voor Delft en staat in zijn geheel op onze website (srcthor.nl).

Voorafgaand aan de raadsvergadering hadden Hart voor Delft, Stip , PvdA, CDA, VVD en Volt hun steun al uitgesproken voor de motie.

Marcel Koelewijn sprak mooie woorden namens Hart voor Delft over Thor en waarom het zo belangrijk is dat er een passende oplossing wordt gevonden.

Hierna volgden vele andere partijen die hun steun uitspraken: Hart voor Delft, Stip, PvdA, CDA, VVD, Volt, Onafhankelijk Delft en D66.
Vervolgens werd aan de wethouder gevraagd of ze de motie wilde overnemen waarop ze volmondig ja zei.

We zijn Hart voor Delft erg dankbaar voor het maken van de motie. Daarnaast zijn we heel blij met de steun die we kregen van bijna alle partijen in de gemeenteraad.

We kijken weer met veel vertrouwen naar de toekomst en gaan zo snel mogelijk na het zomerreces samenwerken met de gemeente om “de boot niet te missen”.

Met 0vale groet,
Nieuwe Haven Commissie

———–

Motie: Geef Thor de ruimte
De gemeenteraad van Delft in vergadering bijeen op 7 juli 2022;

Constaterende dat:
• Het schip van rugbyvereniging Thor inmiddels al 27 jaar in de Nieuwe Haven ligt;
• Dit schip functioneert als clubhuis van Thor en het hart van de vereniging is;
• Thor al jaren een eigen nutsaansluiting heeft;
• Thor al 27 jaar een jaarlijks verlengde overeenkomst met de gemeente heeft.

Voorts constaterende dat:
• De TU Delft, op navraag van Thor, nog geen bereidheid heeft getoond om Thor plus mede
gebruikende verenigingen te faciliteren met betrekking tot nieuwe huisvesting;
• De gemeente Delft, door LAGA naar hun nieuwe locatie te laten verhuizen, een besluit heeft
genomen wat ertoe heeft geleid dat Thor de Nieuwe Haven moet verlaten;
• Thor gesprekken heeft gehad met de gemeente, waarbij Thor zich zeer flexibel heeft
opgesteld en zelfs alternatieven heeft aangedragen;
• Thor, ondanks de hierboven genoemde gesprekken, nog geen nieuwe huisvesting heeft
kunnen vinden.

Overwegende dat:
• Thor, naast andere kleine (studenten)sportverenigingen, net zo’n belangrijke plaats inneemt
als een grote roeivereniging en dus als zodanig behandeld dient te worden;
• Thor aan meer dan 20 nationaliteiten een thuis biedt;
• Thor als sportvereniging meer dan voldoet aan belangrijke thema’s als inclusie en diversiteit;
• Thor hun sport beoefent op de velden van sportcentrum X van de TU Delft en behoefte heeft
aan huisvesting in de nabijheid van deze velden.

Verzoekt het college:
• Constructief met Thor in gesprek te gaan door actief mee te denken in de zoektocht naar een
alternatieve locatie;
• Stakeholders, met name de TU Delft, met betrekking tot mogelijke locaties proactief mee te
nemen in de gesprekken;
• Na zes maanden de Raad op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Hart voor Delft, Marcel Koelewijn
Stip, Thierry Cüppers
PvdA, Jan Geert van der Post
CDA, Frank Visser
VVD, Dimitri van Rijn
Volt, Jorrit Treffers

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *