Onze visie op de energietransitie: EntraVisie.

Energietransitie is een actueel thema, dat onder andere inhoudt dat de CO₂ uitstoot gereduceerd moet worden door van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en aardgas) over te stappen op ‘renewables’. Een belangrijk inzicht is dat wij, als aardgas generatie, verantwoordelijk zijn om op korte termijn over te gaan op andere energiebronnen. Windmolens en zonnepanelen gaan hierin een belangrijke bijdrage leveren. Bij deze bronnen is de match tussen vraag en aanbod de uitdaging. Want wat te doen bij overcapaciteit? Met de mogelijkheden om deze energie op te slaan wordt volop geëxperimenteerd, maar de opslagcapaciteit is vooralsnog beperkt. Ook de transportkosten (vanuit o.a. zee) zijn nog erg hoog. Een en ander pleit dus voor lokale energievoorzieningen. Maar wie wordt er enthousiast van het uitzicht op een windmolen in zijn achtertuin?. Ook de transportkosten (vanuit o.a. zee) zijn nog erg hoog. Een en ander pleit dus voor lokale energievoorzieningen. Maar wie wordt er enthousiast van het uitzicht op een windmolen in zijn achtertuin?

DUURZAME EN ENERGIEKE AFSTUDEEROPDRACHT OF STAGEPLAATS

Kortom, energietransitie is een ingewikkeld onderwerp en wat volop in beweging is. Met de werkgroep EntraVisie zetten wij in op een doelgerichte en efficiënte energietransitie door ondersteuning te bieden aan de overheid en het bedrijfsleven. Dit bereiken wij door sterke resultaten, onze technologische kennis binnen specifieke sectoren en onze ervaren allround projectmanagers, de energietransitie regisseurs. Door het ideale projectteam te vormen van effectieve professionals met de benodigde expertise, skills & tools zorgt dit voor een procesmatige en inhoudelijke verbinding van alle partijen.

Met de werkgroep van EntraVisie heeft MareVisie een Opportunity scan ontwikkeld. De Opportunity scan is een uniek instrument waarmee kansen voor energietransitie binnen een organisatie in kaart gebracht worden. Deze verschaft inzicht in hoe de doelstellingen kunnen worden gehaald door concrete acties te identificeren die op korte termijn kunnen worden opgestart. Een helder geformuleerd advies om kansen in de energietransitie te benutten. Op basis hiervan kan de organisatie besluiten of er eerst geïnvesteerd moet worden in de wendbaarheid van de organisatie of welke projecten al kunnen worden gestart en hoe deze te realiseren. Een Opportunity scan draagt bij aan het snel en succesvol opleveren van projecten, met het behalen van klimaat doelstellingen en een beter bedrijfsresultaat tot gevolg.

Om een vervolg te geven op de verdere ontwikkelingen in de Opportunity scan en onze expertise in energietransitie zoeken wij een energieke student. Zoek jij nog een afstudeeropdracht of een stageplaats? Click hier!

INZET
Ook NRCA is actief in energietransitie

Het NRCA is het nationaal rugbystadion in Amsterdam Nieuw West. Naast de twee lokale verenigingen is dit de plek waar de nationale selecties trainen en alle internationale wedstrijden van het Nederlands rugbyteam worden gespeeld. Tevens bevindt zich het kantoor van Rugby Nederland zich in dit complex. Het NRCA wordt beheerd door een stichting waarvan het bestuur de ambitie heeft om het rugby centrum al in 2020 aardgasvrij te maken. Onze expert in energietransitie Hans Roeland is hier namens MareVisie nauw bij betrokken.

Start a Conversation

Your email address will not be published. Required fields are marked *